Светът, от 125 години, получава Мъдрост и Любов ежедневно от Елохима Господен Беинса Дуно /Петър Дънов, живял сред човечеството в 
САЩ и България в Периода 1864÷1944г.

       Следвайки ЯСНО поставените от Него Задачи и първи стъпки за Решаването им Учените,  Последователите Му,  интуитивно следващи Го
Творци, Патриотите работещи в българските служби, Медиуми, изучавайки СКРИТО дадените в Слово,Музика и чрез четириразмерен танц Пътеки за решаване на тези  Мирови проблеми започнахме мъчително внедряване на следните макропроекти 


 1/  Париране на смъртоносния за България удар подготвен чрез т.н. План Рън Ът и чрез него удар
 
срещу цялото човечество,  защото спираше/забавяше  изпълнението на Мисията/Задачата на Елохима Беинса Дуно. 
 
  Акцията започва в публичното пространство от 07.03.1990 г. като е подготвяна от 1984 г. след осмисляне/дешифриране на :
 
   - Предупреждението на Учителя " Ще се мъчат да направят Българите 500хиляди " ,
 
   - Целта на атентата срещу Папата и Президента Рейгън, 
 
   - Планът " Екзодус" и в часта му за България.  ( виж повече и как ни прие света  )
 
     2/ Спиране на фалшификатите,които вече израждат общество и личност (виж повече).
 
     3/ Замяна на черните горива  ( виж повече )
 
     4/ Почистване на въздуха и водата на нашата земя, чрез холистични наука, възпитание,
 
земеделие и Добруване. ( виж повече )