Българският народ празнува 137 години от Съединението

 

  

 

 

                 

 

 

 На 06/18 септември (по стар/нов стил) българският народ ще празнува 137 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България.
   В условията на небивало вътрешно разделение и международно противопоставяне. В условията на действащи и разрастващи се кризи: енергийни, икономически, милитарни, пропагандни, екологични.
  Какви са резервите -  непреходни и настоящи - и как да ги използваме  не само за оцеляване, но за да изпълни нашият народ  достойно Мисията си .
  Българите са избрани за своята Мисия отпреди 5500 години според Учителя - Елохим - Петър Дънов - Беинса Дуно, като той дава стъпките и средствата за нейното осъществяване.
   Ето как можем да степенуваме тези резерви :

       1/  Наука и Възпитание

   Съгласно Учението по държавните медии и в училища, даващи възможност за изява на капитал Nо1 на България  - децата ни като интелект, ерудиция, талант.

Да градим с Любов новия Човек, започвайки от Утробата на Всяка бъдеща майка и за всички Хора по света, със Слово, музика, танци, формули, природосъобразен живот.

   Свещените танци Паневритмия и българските хора е хубаво да се изучават във всички ясли и училища, за да се промени постепенно енергията на нацията и да се възстанови сакралната връзка на българите с предците чрез чистотата на детските души.

       2/  Да заменим черните горива  въглища, нефт, газ, газ от "меките скали"(шистов) чрез почистваща и от  атмосферата енергия !

   Учителят дава разяснения и как да се внедри тази замяна, като уточнява, че пътят за реализацията е скрит в Учението  (" скрит,  за да не ви го открадат и приложат за друго").
   Насочва четящите Го учени, че във водата има три вида води, а във водната молекула има Трети елемент. ( Нютон го нарича  "етер”, Менделеев го назовава в негова чест "Нютоний, а сега учените го детерминират "х-бозон" ...)

 БЪЛГАРИ ОТКРИХА ПЪРВИТЕ ТРИ ТИПА "СИНЯ ЕНЕРГИЯ" и след 50 - годишно преследване (и убийства ) на тези новатори те вече я внедряват.

       3/ " Да приложим  Свещените си Език и Култура и тяхното скрито положително въздействие на Геоценезната Си  българска земя за Добруване на всички народи .

      Как  от приложението на стотиците заръки, дадени в 7-те хиляди беседи, до изпълнението на закона за ОПУЛЕНСА ( раздаване на над 10% от приходите за нуждаещи се ) като Път за управляващи  и общество по повод 24 май през 1938г. Учителят Просвещава чрез Райко Алексиев къде е Силата - в ЕДИНЕНИЕТО и уточнява с текст .

 

            Нека ни е честит Празникът на Единението !  Нека знаем, че и в Република България, и по света има още много българи, чийто Път може да бъде този на Единението и горди да разнасят не само културните, но и промишлени родни достижения .

 

   Примери за реализация по точка 2 и 3 могат да бъдат двете световно доказани фирми от сайтовете им съответно в енергетика и сигурност чрез стеганография :


                www.green- innovation.bg
                www.keit.bg

          

                    
        

 

 

Новолуние 28.07.2022- ПОРТАЛ ЗА БЪЛГАРИТЕ    

 

  

 

"Скъпи СъНародници " обръщам се към Вас, така както правеше покойния Държавен Глава Тодор Живков!   Горд съм да взаимствам от него многото научени положителни неща от него! ДЪЛБОКО и взаимно се уважавахме!    ( Един съм, от тримата нотариално упълномощени да го представляват, заедно със Светла и Памет Рени Цанова и Станка Шопова) Същата ЗаРъка, която чух от покойния Живков, прочетох и от Учителя ми:  "ВСЕКИ ДЕН НАПРАВИ ПОНЕ ЕДНО МЪНИЧКО ДОБРО"         Та Скъпи СъНародници, от Президент и ВРИД Премиер и Председател на НС, Управници, Г-жо Кмет на София, ВСЕКИ да направи мъничко Добро:        ДА РАЗПОРЕДИ ИЗНАСЯНЕ или ВСЕКИ от нас да ИЗНЕСЕ ПАРЧЕ от Сатанинската "Инсталация СИСТЕМАТА НИ УБИВА"!!!   УМИШЛЕНО, С ПОДКУПИ (!!! ), ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПРЕД СВЕЩЕНИ МЕСТА НА БЪЛГАРИЯ се веят черни знамена с инвалидни колички!!!   (НС северен вход; югозапад от Храм Ал.Невски; западно от СУ и Худ.Галетия, сега между МС, ПРЕЗИДЕНТСТВО, Нар.Събрание  ) Да припомним :

 

  Влиянието на негативни образи ДОРИ върху животни открива експериментално Великия Ибн Сина (Сенека) преди почти 1000 години. По същото Време влиянието на положителните такива образи е вече практика като фън-Шуй  в Китай. По същото време в България и Византия,  Василий Врач с тях проповядва и лекува.
    Знаем всички, и след 75 години, евреите възстават с дружен протест, когато видят издигната свастика! 

    А У НАС, ЕЖЕДНЕВНО ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ АВТОМОБИЛИ И ХОРА СА ПРИНУДЕНИ ДА  ПРЕМИНАВАТ ПОКРАЙ инсталацията "Системата ни убива " в София пред  ПРЕЗИДЕНТСВО, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, НАРОДНО СЪБРАНИЕ??? Кой разреши и за колко време  ???
 
    В България , Първи в Света , академиците Благовест Сендов и Румен Цветанов с общия СИ научен труд 
 " Математически модел за регулиране на мрежа от гени в клетките при РЕПЛИКАЦИЯ, ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И  КАРЦИНОГЕНЕЗА   " дадоха научно обяснение за тези процеси ставащи на ниво ДНК и Водата в тялото ни. 

      П.П.

              Дори да не сте прегледали лекцията от Портал 12 ,  Утре с настъпването на УНИКАЛНОТО НОВОЛУНИЕ  НАПИШЕТЕ СИ  ЛИСТЧЕ С ЕДНО ЖЕЛАНИЕ ! НАПРАВЕТЕ  ЕДНО ДОБРО , носете листчето у Вас и знайте:

              Желанието , АКО Е  ЧИСТО,  ДОБРО,  АКО Е ЗА ВСИЧКИ ,  ТО ЖЕЛАНИЕТО ЩЕ СЕ СБЪДНЕ.

 

Светът навлиза в нова студена война. Битката е за смяна на елита и нова валутно-финансова система Доктор на Икономическите Науки Веселин Пасев

И най-могъщите империи се раждат, постигат световно господство , западат и умират. Това е неумолимия ход на времето на нашата планета. В човешкия живот няма нищо вечно. Смъртта на всяка империя-хегемон е съпътствана от западането на нейния политически и икономически елит. Не прави изключение от тази закономерност и съвременната епоха. След двете световни войни светът постигна технологичен и икономически скок, довел до скок в равнището на жизнения стандарт на милиарди хора. Въпреки това хората сами са намирали поводи за съперничество и разединение. Периоди на сътрудничество и взаимопомощ между народите са били много кратки и по-скоро изключение. След разпадането на СССР и неговата система от сателитни държави САЩ се обявиха за победител в Студената война. Оптимистите предричаха ера на добросъседство и международно сътрудничество в икономиката, в усвояването на Космоса, в преодоляването на бедността и социалната несправедливост, борба за мир и благоденствие. Постепенно обаче започна все по-видимо да се проявява действието на някакви задкулисни, глобални сили, които не позволиха мечтите на новите поколения да се сбъднат. Каква е ситуацията сега и как ще се отрази борбата на новите и стари елити върху живота на човечеството в близките десетилетия ? Отговорът на този въпрос може би ще намерите, прочитайки този текст.

Пълният текст ще намерите тук: отнема 12 мин.

 

Автора

 "Големият заговор срещу Българите " или да добавим " и Учението на Беинса Дуно" ? 

 15.07. 2022 - 25/27 години от убийството на учените доц.Ламбо Кючуков и проф.Стефан Маринов

 

                       След прочитането на уникално ценните два тома на акад.Христо Маджаров "Големият заговор срещу българите", неразкритите убийствата от 07.07.1995г. в София и 15.07.1997 г. в Грац Австрия на двамата български учени поставят въпроса :
   Кому са пречели у нас и в чужбина ?

доцент по философия от СУ „Св. Климент Охридски“  Ламбо Кючуков , ... проф. Стефан Маринов


              Познавайки ги и техните научни и обществено-политически интереси и дейност съм убеден : пречеха на нефтените, въглищни, газови и шистови енергийни колоси застрашени от помощта на Учителя от горе и повелята Му : ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ЧЕРНИТЕ ГОРИВА !

Тестатика


         Тези български учени , които не избягаха в страната като гениалният Стефан Маринов , работеха в подземни лаборатории, скрити и  от всемогъщия СССР, особено ако научните резултати застрашават тези колоси. Едва през 1989-91г. бе разрешено демонстриране на едното откритие на проф.Стефан Найденов в надземната му лаборатория. В подземните пространства,  като тези в разклоненията на тунелите между БНБ, мавзолеят, ЦК в София, както и във фирмата в ДЗУ Ст.Загора бяха ограбени под прикритието на неразкритите "пожари" уникални научни открития. Например при този пожар на 26 август, беше откраднат научно-аналитичен високовакуумен комбайн на стойност 2,6 милиона $ (VGS). При това от 26.август 1990г. освен научни открития и апаратура бяха изнесени в нощта на пожара от задния вход на БНБ и уникални артефакти и документи .

Пожарът в партийния дом.


          Всички учени, последователи на Учителя като проф. Зайков, проф.Наджаков, проф.Каишев и др. след 1944г. бяха ограничени в изследванията в насоки, дадени от Него. Например на феномените на ВОДАТА (Учителят твърди, че в молекулата на водата има трети елемент). 

          Със седемте вагона книги извзети от софийските библиотеки (основно на глаголица) изгорени под ръководството на НКВД специален пратеник , е изгорена  кореспонденцията на Лулчев в т .ч. част със записките му от преживявания с Учителя .
          Енергийната и екологична криза сега в началото на 21 век потвърждават стратегическите верни изследвания на българските учени посочвани  от Елохима Беинса Дуно , още от първата половина на 20-век.

          Защо почти 10 години министър Денков и обкръжението му ги спира този тип изследвания? Дори отказа идеята за издигане на паметник на тези двама учени в София. А това е въпрос и към Президента и към всички политици!!.... 

         

 

 

За децата на България и Света,  Братски наряд и Божествен танц. Паневритмия  от последователите на Петър Дънов / Беинса Дуно

01.06.2022 год. гр. София - България

 

 

 

инж. Евгени Беев

Единение Д.Е.Н.

Нови енергийни източници

   Квантовата енергия е призвана да отслаби ролята на парите в нашия живот. Тя ще бъде в основата на следващия обществен строй. Става въпрос за знание отвъд съвременната физика в близост до границата на човешкото познание.         Някои я наричат ”енергия от вакуума” и те са прави, защото именно вакуума я пренася, но в този вакуум   време и пространство няма. Други я наричат “енергия на нулевата точка” и те също са прави, защото тук се срещат света и антисвета, като тази среща е повсеместна и символно равенство между точката и безкрайността. Става въпрос за нещо, което е навсякъде около нас, но и в нас самите.

    За да стигнем до тази енергия, трябва да дадем възможност на богатите да я патентоват и се удавят в собствената си алчност, защото в момента, в който я създадат, те ще предадат богатството си на милионите бедни.

Изпращане на съобщение

you tube prof.Jelev

Презентации

0334971
Днес
Вчера
Тази седмица
Този месец
Предишния месец
Общо
221
447
221
8734
16811
334971
Your IP: 3.237.0.109
2022-09-25 19:36

В момента има 33  гости и няма потребители и в сайта

Имплозия

(почистване на въздуха)

 

МУЗИКА

strelki

Актуални политически коментари

Макензи Скот

 
 
Специални поздравления И БРАТСКА МОЛИТВА НА БЛАГОДАРНОСТТА  за ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ ПРЕЗ 2020
както на Сестрите и Братята Дарили Време и средства !
 
 
 

 

Банка  ДСК

 

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА 

Име на клиента ДОБРУВАЩО ЕДИНЕНИЕ ЗА НАРОДИТЕ/ДЕН/
ЕГН 175976180
Адрес Младост 4  бл417 вх1 ет 8  ап31  София
Приложение/Сметка 02/0000000025903021
Валута BGN
IBAN  BG78STSA93000025903021
BIC STSABGSF
 
 

 

DSK bank

 

BANK ACCOUNT IN EURO 

Customer name DOBRUVASHTO  EDINENIE ZA NARODITE DEN
ЕГН(pin) 175976180
Address MLADOST 4 BL417 VH 1 ET 8   AP31
Account 02/0000000027092126
Currency EUR
IBAN  BG79STSA93000027092126
BIC STSABGSF
 
Собствените и дарените средства ще ПРОДЪЛЖИМ да насочваме   за най- спешните задачи :
         1/ Чистене на ВЪЗДУХА около ЗЕМЯТА, произвеждайки зелена Енергия от водните пари - ПРОЕКТ : " 4 МИЛИОНА ИМПЛОЗИВНИ ФОНТАНИ"на база откритията на Виктор Шаубергер и Илия Вълков.
         2/ СМЕКЧАВАНЕ И ОТЛАГАНЕ на мировия трус , разкривайки и прилагайки  Указанията в Третото Пророчество от Фатима - Португалия 1917 г.
         3/ Разпространение и прилагане на Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов)  по Указанието Му ( "както Теменужките ") в последователността : България ;Русия; Германия ; Израел и Света.
 
 " Заб. Който дари по банков път от страната над 50лв , а от чужбина над 50евро, ще получи на изпратения ни адрес мостри от поне : 50 двойни шифрирани стикери ;  на наши издания ; на продукти от спектъра на дейност на фирмите които ни подпомагат. ( За последните , при професионален интерес, изпратете майл , за евентуален комисионен    договор за  насочен/ осигурен от Вас клиент, или друг вид бизнес отношения   представителство , J/P , J/V .) "

Търсене