ЗаРъки


автор проф. Живко Желев


ВЪВЕДЕНИЕ


На 73 години, всеки може да сподели опитности, някои от които могат да станат ЗаРъки за онези от Вас, които могат предварително да ги оценят, за да ги проверят и се убедят в тях.


ЗаРъките, са на база мои опитности, заделени в три категории : Метафизични, Физични и Лични.


Те са изпитани от мен, повечето от тях над 25 години, с резултат, описан (Псалом 103) в Писанието:


"... ВЕНЧАВА ТЕ С МИЛОСТ И ЩЕДРОСТИ...МЛАДОСТТА ТИ СЕ ПОДНОВЯВА КАТО НА ОРЕЛ... "
Заръките са взети от много извори, но най-вече от : Мировото Учение на Беинса (Петър Дънов);
От българската История, Бит, Култура, Наука;
От световните Учения и Наука.


Цел: Помощ целяща ограничаване на жертвите в бушуващата ОСВОБОДИТЕЛНА космическа война на и около Планетата Земя и по-специално от оръжието, базирано на нанотехнологиите и квантовата физика, наричано пандемия Ковид. Предлаганите ЗаРъки, са валидни и за ваксинираните, особено ако спрат да пълнят тялото си с ваксини съдържащи частици коагулируеми от външни въздействия : 5G, Страх, Медии. Да повторим! 5 G, СТРАХ, МЕДИИ (Вътре в организма, графенът може да се окисли и съедини с други такива молекули-т.е.коагулация. Т.е. КАКТО в наноразмери всяко вещество променя свойствата си, ТАКА е и с ГРАФЕНОВИЯ ОКСИД, безвреден е с тези размери във ваксината, но когато под допълнителни въздействия молекулите на ГРАФЕНОВИЯ окис се съединят в невидим микроаерозол В ТЯЛОТО, ТО ТОЙ отново става СИЛНО ТОКСИЧЕН И ПОРАЖДА СЪСИРЕЦИ и смърт.


Тези допълнителни въздействия, нобеловият лауреат (за откритието на вируса СПИН) Люк Монтание, който е безспорен вирусолог №1 на Земята ни, нарича " кофактори" , без които вирусите не могат да се развиват!


Видно на снимката, още преди 7 години на световна конференция в България- Пампорово,за феномените водата и лекуването с нея (www.waterconf.org) проф.Монтание с интерес се запознава с научните изследвания на тази тема публикувани в ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ (8) започнали преди повече
от 160 години.

Те са документирани с ОБЩ БЪЛГАРО-ФРЕНСКИ УЧЕБНИК ПО ФИЗИКА ОТ 1869 година. Учебникът е за БЪДЕЩИТЕ Учители и ученици след освобождението ни от турско робство, издаден след Рибния буквар на Петър Берон от книжарницата на Хр. Г. Данов. Можете да го отворите тук:


МЕТАФИЗИЧНИ ЗАРЪКИ


"ВСЕКИ ОТ НАС Е НУЖЕН И МНОГО НУЖЕН НА ГОСПОДА!" казва Учителя Петър Дънов! Повярвайте на Него и Те с Господ ще Ви помогнат,се настройвате за и комуникирате с Тях чрез долуизброените действия (формули), които ще Ви струват 15-30 мин.дневно сутрин.


Помислете КОЛКО СЛУЧАИ ИМА НА ЧУДОДЕЙНИ СПАСЯВАНИЯ И ОЗДРАВЯВАНИЯ !?! Защо не допуснете, че Те са близо и до Вас и от Вас зависи, дали ще се случат и за Вас.


1. След събуждане не бързайте да ставате, а СИ помислете че сте отново БЕБЧЕ!
2. Опънете нагоре ръцете с ъгъл между тях от 70-104 градуса, със стиснати юмруци (палецът отгоре) и изречете "МЪДРОСТ" после "ЛЮБОВ", съсредоточавайки мисли съответно към Дясното и Лявото юмруче и мислейки за същността на думите.
3. Влезте във Вашите най-радостни за родителите Ви мигове на месечно бебче, ритащо с крачета и със свити юмручета произнасящи ПЪРВАТА ЗА ВСИЧКИ БЕБЧЕТА ДУМА "А Г Г У". Влезте мислено в тези мигове!
4. Съберете длани пред сърцето Си. Няколко минутки дръжте в тях  или реален, най-ценния Ваш Образ, талисман, Знак-Янтра или мисловен такъв.
5. Слезте с десния крак, при възможност от дясната страна на леглото.
6. Кажете на колене Молитвата за Благословение на Българския Народ.
7. Изпийте чаша гореща Вода, по възможност изворна.
8. Изиграйте 5-те упражнения за вечна младост.


ЛИЧНИ ЗАРЪКИ


Българският Народ е съставен от изключително силни и духовно развити личности, трудно приемащи съвети и чужд опит. Българинът е вярно ръководен от над 350-те СИ хиляди поговорки и казания; изчаква и "медитира" с над 300-те СИ хиляди песни и десетки ритми и танци; брониран е с шевиците, знаците от азбуките, звуците и подредбата им в думите от езика СИ. Вижте само Мъдростта Му към Ваксинирането?!?


Кощунство изглежда да му даваш на Българина ЗаРъки! И все пак, се чувствувам задължен, защото съм от тези, които не можахме да ПРИЛОЖИМ по-голяма част от Съкровището, което получихме в края на ХIX-ти начало на ХХ век. Не всеки през ХХ/XXI век, завихрен в промени и труд за оцеляване, имаше късмет да се докосне до това Съкровище – Учението на Петър Дънов/Беинса Дуно. Това са Духовни, Научни и Материални ценности описани с над 500 тома! Те са озвучени с 200 музикални творби! Това съкровище е явно за последователите и скрито за незапознатите, оформени и защитено е с над 500 лични и групови формули и молитви! ВЕНЕЦЪТ Му е Космичен Свещен танц ПАНЕВРИТМИЯ! След 2-3 хиляди изигравания на танца, с разбиране по Учението, танцуващият е ВЕЧЕ Човек с други възможности, с истинско здраве и радости. Вече е оня Българин- Щастливец, който носи следващия обществен строй на СИНАРХИЯТА/ЕДИНЕНИЕТО.Той помага дори на остарелия строй да си отиде – този на "демокрацията с пазарна икономика“, векове базирала се на рака – лихва, на унищожението и експлоатацията на Ближния и Природата!


2/1. ОЩЕ ПРЕДИ ХИЛЯДА ГОДИНИ IBN SINA (арабския лекар Ависена 980-1037г.) ДОКАЗВА НАУЧНО, чрез отглеждане на различни места близнета агънца пред реални в клетки и пред нарисувани негативни и позитивни същества/форми и техните рисунки. Ефектът е забележителен: агънцата пред вълка линеят и се разболяват а пред кучето-пазач се развиват нормално. Явлението е известно и се практикува от ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ, ЧРЕЗ СВЕЩЕНИ ЗНАЦИ-ПАЗАЧИ, гербове, знамена. НО АВИСЕНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО доказва влиянието върху здравето на позитивен образ и ГО прилага в ЛЕЧЕНИЯТА СИ!
Този ФЕНОМЕН ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, също се практикува от векове, не само за плашене на лошите духове чрез " страшни кукери"...Използува се ИНТЕНЗИВНО през ХХ век и сега, за управление на обществото ЧРЕЗ СТРАХ и ОБЪРКВАНЕ : НАСАЖДАНИ ОТ КОШМАРНИ ОБРАЗИ, НАСИЛИЕ И КРЪВ; ПОСТОЯННО Повтаряне на едни и същи НЕГАТИВНИ новини. Обърнете внимание на  психотронната лавина "Covid". Вирусът още не е изолиран но вече толкова бързо мутира. Как ли сравняват мутациите? Изключете се от тази медийна обработка!


ЗаРъка: Потърсете Вашия родов знак, символ ( в болшинството загубени през турското робство). Ако нямате, потърсете или направете СИ нов ЗНАК, но
го ползувайте, след елементарни разговори, изследвания и измервания : как Ви въздейства лично и на БЛИЗКИТЕ ВИ, впечатления от Приятели! Потърсете книги с основни познания по хералдика, семантика и символика. Ако нямате ИДЕЯ, най-доброто е да СЛОЖИТЕ НА ВИДНО МЯСТО НАЦИОНАЛНОТО НИ ЗНАМЕ! Не бързайте с намирането на Свещен родов/фамилен/личен знак.


2/2. Дестресиране със структурирана вода, чрез: глаголически ЗНАЦИ – ФОРМУЛИ. Още от преди 12 века те са представени от Свети Кирил във Ватикана. Вижте" МЪЛЧАНАТА ВОДА структуирана срещу "Корона вируса" и 5G "  Например: Формулата с трите глаголически знака С+И = ОМ,
чрез поставяне на двете странични стъкла, БЕ изпитана за структуриране на водните пари във въздуха на купето на МПС.
Дишайки въздух със структурирани водни пари в купето, водачите в близо 600 хиляди шофьори се дестресираха по естествен път. През годините 2006 - 2012 катастрофите с ТАКА МАРКИРАНИТЕ МПС спаднаха с близо 40%!!
Сега, за 19 месеца, от близо 9000 доброволно ползували структурирана вода със СЪЩАТА ФОРМУЛА СИ през 2020 и 2021, досега нито един не е декларирал, че се е заразил с Ковид.


2/3. Станете ХРИСТИЯНИ и Ученици на ЕЛОХИМА и Философ Петър Дънов, като тръгнете към него. Как? Първо заложете в себе си мисълта за ДЕСЯТЪКА! Като започнете всяка сутрин да дарявате по един хляб и стигнете до 10% от доходите СИ. Но без да Ви ТЕЖИ с РАДОСТ да ДАВАТЕ!
За да станете истински ПОСЛЕДОВАТЕЛ, ТРЯБВА ДА ИМАТЕ  ЦЕЛ И ДА Я ПОСТИГНЕТЕ: ОПУЛЕНСА – Богатство.Това означава да даряваш повече от 10% от Приходите СИ.  Най-богата жена постигна през 2020/2021 ОПУЛЕНСА, дарявайки 8,5 милиарда долара и стана най-влиятелната и уважавана жена в света, детронирайки канцлера Меркел.


2/4. Прочетете ПОНЕ ЕДНА ОТ 8-те хиляди беседи : "ДА МИСЛИ", за да получите отговор КАК ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ ДА МИСЛИ. Това е дефинирано още в началото на беседата и КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВ, разяснено в края на същата беседа. Тази рецепта е изпитана от мен лично, както и от други последователи и изобретатели. Мнозина я знаят, но не я прилагат.


ФИЗИЧЕСКИ ЗАРЪКИ


Само физическото оцеляване като цел, е довело през хилядолетията милиарди до животинско подобие. В началото на 21 век и третия Милениум от Христа, двете групи от т.н. "Дълбока Държава", чрез Ковид и други кампании, демагогски реализират открито записаните си цели : да поддържат (естествено след като направят) човечеството под 1 милиард човека на Земята! Другите били животинско подобна биомаса, която трябвало да се редуцира...Едната група "препоръчва" редуциране дори под 500 млн...т.е. от 16 човека, 15 да БЪДАТ УМЪРТВЕНИ! В какъв срок, не се говори, но виждаме, че бързат. Физическото оцеляване се вменява ежедневно на ВСЕКИ, ПОДМОЛНО, като негова цел.Ползва се цялата мощ на БАНКОВАТА СИСТЕМА, МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ и МЕДИИ, чрез "ГРИЖА" за неговото "здраве "... играейки вече и с най-ценното : неговите деца и внуци! Затварят се икономиките, за да се ИЗСМУЧАТ ДЪРЖАВИТЕ С НОВО ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ КЪМ БАНКИТЕ С КРЕДИТИ, раздавани като ДЪРЖАВНА "ПОМОЩ" ПО ВРЕМЕ НА "криза".

Криза която те умишлено създават! Създават "движения" и ПОЛИТИЦИ, събуждат стари, които да се БОРЯТ  ДА РАЗДАВАТ "справедлива" Държавна "помощ". Доказват се като "ДОБРИ"- въпреки, че знаят и  служат за отслабване и заробване на своята Държава и народ!
Създава се сериозен медицински проблем и се дават веднага" нови ваксини, тестове, лекарства"! Някой да ги проверява? АКО ИМА СТАРИ, ДОКАЗАНИ И ЕВТИНИ, решаващи новия проблем, ТО ТЕ СЕ СПИРАТ !!! ТИПИЧЕН ПРИМЕР Е СПИРАНОТО НА НАЙ-СТАРОТО, НАЙ-ДОБРОТО И ДОКАЗАНО НАД 50 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКО ЛЕКАРСТВО БРОМХЕКСИНОВИЯТ ХИДРОХЛОРИД! ( Цена 3.50 лв.!!!) То подпомага естествената защита на организма за изхвърляне (чрез т.н.отхрачване) от гърлото на натрупаните образувания от нечистия въздух. (ОСОБЕНО В ГРАДОВЕТЕ!!!) Тези храчки, ако не се изхвърлят а попаднат в стомаха, БАКТЕРИИ, ВИРУСИ,ГЪБИЧКИ ликуват, заедно с банкери и други! Изхвърляйки ги ние се освобождаваме не само от ВСЯКАКЪВ ВИД ВИРУСИ, но и от голямата част полепнали в гърлото ни : – финните прахови частици във въздуха; водни аерозоли поели освен колоиди и електромагнитните и ментални замърсявания; опасната ВЪГЛЕНА КИСЕЛИНА, съединение на молекула въгледвуокис с една молекула вода. Именно за последната киселина Учителят ПЕТЪР ДЪНОВ ни ПРЕДУПРЕЖДАВА ОТ ПРЕДИ 100 години! Дава ни в беседата СИ "Новата азбука " КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПАЗИ ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ИЗРАЖДАНЕ! Как да спрем ЛЪЖАТА, масово ВЪВЕДЕНА В ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА през първата световна световна война, чрез производство на ФАЛШИФИЦИРАНИ ВИНО И ХЛЯБ. САКРАЛНИТЕ СИМВОЛИ НА ХРИСТИЯНСТВОТО! Сега в световен мащаб производството на фалшификати е над 2000 (две хиляди милиарда!) долара!!!


ЕДИН ПРИМЕР С КОВИД в „цивилизования“ ЕС конкретно Германия : Министър купува 1 милиард маски от които 800 милиона не са оригинални (фалшиви, чрез корупция само за ок.500,000 евро!), които след установяване на измамата ОПИТВА ДА РАЗДАДЕ САМО НА СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, БЕЗРАБОТНИ, БЕЖАНЦИ... КОЙ ПРОВЕРЯВА У НАС ВНОСА НА МАСКИ, ВАКСИНИ, ТЕСТОВЕ ЗА ДЕЦАТА НИ!?? ЗАЩО НЕ СИ ГИ ПРОИЗВЕЖДАМЕ САМИ ПОД СТРИК-
ТЕН КОНТРОЛ НА КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО ДАНС!??


На пръв поглед ситуацията в света с букет от кризи, изглежда безнадеждна. Всеки може сам за себе СИ и другите да направи, ако се запознае и приложи простите ЗаРъки, които препоръчваме. 


3/1 Включете се в подписката АНТИ КОВИД ПЛАНДЕМИЯ! Направете свой лист и разяснете на близки защо да се  подвключат към исканията :
1/ Спешно възстановяване на производството на българския Бромхексин

Забележка от 02.12.2021г.: След медийни изяви и това обръщение – производството беше възстановено.


2/ Спешен контрол срещу фалшификати и за годност (с публичен отчет за контрола на вноса) на "тестовете " за деца и възрастни, ваксини, маски.
3/1 Ударно финансиране в бюджет 2022, на доразработка, производство и контрол на Български Антиковид медицински продукти.


3/2 Спрете да ползувате пластмасови бутилки и прибори! В болшинството от тях продължават да вграждат Бисфенол А, чийто въздействие в комбинация с 5 G облъчването е фатално за Вашето либидо и психическо равновесие!


3/3 Ползувайте колкото се може по-малко мобилния си телефон, особено 5G, като говорите ПО-КРАТКО ПО ВЪЗМОЖНОСТ СЪС СЛУШАЛКИ И ДЪРЖИТЕ АПАРАТА ПО- ДАЛЕЧ ОТ Вас, особено като спите!


3/4 Купете СИ (или направете сами) шевици и СЛОЖЕТЕ ВАШЕТО САМОЧУВСТВИЕ НА ВЯРНО НИВО. За помощно средство препоръчвам книгите : " За жените " на  Артур Шопенхауер и книгата на ученикът Му Освалд Шпенглер "Залезът на запада“! За сведение, Полската, Гданска философска школа предрече и промени развитието на западна и източна Европа. За сравнение и допълване също така предлагам книгата "Дядо разкажи ми за шевиците" на Дядо и внучка в която се опитах да покажа част от ЗаРъките.


3/5 Качете се на Кораба - Ноев Ковчег, който бе построен в България от Елохима Господен Беинса Дуно (Петър Дънов) чрез Учението Си. Той ще Ви насочи и спаси в предстоящите световни промени и катаклизми.

 

Изпращане на съобщение

you tube prof.Jelev

Презентации

0335056
Днес
Вчера
Тази седмица
Този месец
Предишния месец
Общо
306
447
306
8819
16811
335056
Your IP: 3.237.0.109
2022-09-25 21:24

В момента има 45  гости и няма потребители и в сайта

Имплозия

(почистване на въздуха)

 

МУЗИКА

strelki

Актуални политически коментари

Макензи Скот

 
 
Специални поздравления И БРАТСКА МОЛИТВА НА БЛАГОДАРНОСТТА  за ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ ПРЕЗ 2020
както на Сестрите и Братята Дарили Време и средства !
 
 
 

 

Банка  ДСК

 

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА 

Име на клиента ДОБРУВАЩО ЕДИНЕНИЕ ЗА НАРОДИТЕ/ДЕН/
ЕГН 175976180
Адрес Младост 4  бл417 вх1 ет 8  ап31  София
Приложение/Сметка 02/0000000025903021
Валута BGN
IBAN  BG78STSA93000025903021
BIC STSABGSF
 
 

 

DSK bank

 

BANK ACCOUNT IN EURO 

Customer name DOBRUVASHTO  EDINENIE ZA NARODITE DEN
ЕГН(pin) 175976180
Address MLADOST 4 BL417 VH 1 ET 8   AP31
Account 02/0000000027092126
Currency EUR
IBAN  BG79STSA93000027092126
BIC STSABGSF
 
Собствените и дарените средства ще ПРОДЪЛЖИМ да насочваме   за най- спешните задачи :
         1/ Чистене на ВЪЗДУХА около ЗЕМЯТА, произвеждайки зелена Енергия от водните пари - ПРОЕКТ : " 4 МИЛИОНА ИМПЛОЗИВНИ ФОНТАНИ"на база откритията на Виктор Шаубергер и Илия Вълков.
         2/ СМЕКЧАВАНЕ И ОТЛАГАНЕ на мировия трус , разкривайки и прилагайки  Указанията в Третото Пророчество от Фатима - Португалия 1917 г.
         3/ Разпространение и прилагане на Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов)  по Указанието Му ( "както Теменужките ") в последователността : България ;Русия; Германия ; Израел и Света.
 
 " Заб. Който дари по банков път от страната над 50лв , а от чужбина над 50евро, ще получи на изпратения ни адрес мостри от поне : 50 двойни шифрирани стикери ;  на наши издания ; на продукти от спектъра на дейност на фирмите които ни подпомагат. ( За последните , при професионален интерес, изпратете майл , за евентуален комисионен    договор за  насочен/ осигурен от Вас клиент, или друг вид бизнес отношения   представителство , J/P , J/V .) "

Търсене