Уважаеми читатели на сайта ,
 
   позволяваме си да правим ОПИТИ , да вкарваме ВРЕМЕТО (дълги/двойни гласни и съгласни ) при
търсенето на сричките съставящи някои Български думи ,както в случая е с ОБРАЗИ!-Об ,Ра, Аз , Зи .
 
   ТАКА РАЗПИСАНИ ДУМИТЕ В  МНОГО СЛУЧАИ СЕ ПРОЯВЯВА И СКРИТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА , ИЛИ ПЪК
ВРЪЗКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ДРЕВНИТЕ ВАТАНСКИ ,САНСКРИТСКИ И ДРУГИ ЕЗИЦИ.
 
    Пишете ни ,ако имате информация и за други нетипични ( както при Националния ни Герой Г.С.Раковски )
Подходи при изучаване на родните ни език и история.